Persondatapolitik

Denne kolonne er en lynguide til Spiirs persondatapolitik. Guiden er ikke en del af selve politikken.

Sidst opdateret juni 2021


 

 • Spiir udbyder følgende to tjenester: Spiir app og Spiir web-tjeneste.

 • Spiir henter og gemmer oplysninger om dig for at levere en god app og web-tjeneste til dig. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1. Generelt

1.1 I denne persondatapolitik henviser ”Spiir”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Spiir A/S, beliggende: Artillerivej 86, st. tv. 2300, København, Danmark. Når du anvender Spiirs webtjeneste (herefter benævnt ”Web”) eller Spiirs app (herefter benævnt ”App”), (benævnes samlet ”Services”), behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

1.2 Oplysninger, som behandles i Spiirs Services, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

 

 

 • Spiir er dataansvarlig for de oplysninger, du giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når du bruger vores tjenester. Det betyder, at Spiir er ansvarlig for, at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler dine data.

2. Dataansvarlig

2.1 Spiir er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på Services:

 • Brugerprofil
 • Forbrugsoverblik
 • Forbrugsmål
 • Bilagstjeneste
 • Kontooversigt
 • Budgettjeneste
 • Assistenttjeneste
 • Spiir Treats
 • Quiztjeneste 
 • Benchmarking og statistik
 • Interne app betalinger

 

3. Hvilken behandling foretages?

 

 

 • Når du opretter en profil i Spiirs app eller på web-tjenesten, skal du som minimum indtaste din e-mail og et password.

 • Spiir har brug for disse oplysninger om dig for at kunne identificere dig, levere en god app og web-tjeneste, og yde kundeservice til dig.

 • Spiir bruger også i enkelte tilfælde dine oplysninger, for at kontakte dig vedrørende nye features i vores produkter samt for at få din feedback til vores tjenester, ligesom vi i nogle tilfælde anvender dine svar på spørgeskemaer til markedsføring.

3.1 Brugerprofil

3.1.1 Data

Når du opretter en profil hos Spiir, skal du indtaste din e-mail og et password. 

Spiir og udvalgte samarbejdspartnere tilbyder forskellige tjenester til dig. Afhængig af hvilke tjenester du anvender, behandler Spiir øvrige oplysninger, som du selv opluser over for Spiir.Dette kan fx være din adresse, dit telefonnummer, antal personer i din husstand, alder og køn, ligesom det kan være andre oplysninger. Spiir indsamler alene disse oplysninger, hvis du oplyser dem over for Spiir, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

Hvis du anvender App, registreres tillige et teknisk id på din mobile enhed. 

Hvis du besvarer spørgeskemaer i Spiirs Services, vil dine svar i nogle tilfælde blive tilknyttet din brugerprofil.

3.1.2 Formål

Spiir indhenter personoplysningerne om dig med henblik på at registrere og identificere dig som bruger og for at kunne levere Spiirs tjenester til dig. Spiir indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte dine oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til dig. De af Spiir indhentede oplysninger kan tillige anvendes så Spiir kan anmode om din erfaring med brugen af Services.  Hvis du har givet dit samtykke til dette, anvender Spiir også dine oplysninger til at udsende orientering om nye funktioner i Spiirs Services og andet markedsføringsmateriale. Dine svar på spørgeskemaer fra Spiir anvendes til at forbedre Spiirs  Services eller til brug for markedsføring af sådanne samt til brug for Spiir Treats (se pkt. 3.4).

Spiir indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde Spiirs interne politikker og håndhæve Spiirs brugerbetingelser.

Endelig indhenter Spiir dine personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister.

3.1.3 Hjemmel

Spiir har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Spiir kan levere sine tjenester til dig (GDPR, art. 6, stk. 1, lit. b). 

Enkelte oplysninger behandles af Spiir, fordi Spiir har en legitim interesse i sådan behandling (GDPR, art. 6, stk. 1, lit. f). Spiir har bl.a. en legitim interesse i, at kontakte dig, for at høre om din erfaring med Spiirs Services, ligesom Spiir har en legitim interesse i at sende markedsføringsmateriale til dig, hvis du har givet samtykke til dette.

3.1.4 Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet direkte

Hvis du ikke ønsker, at Spiir anvender dine oplysninger til, at kontakte dig direkte med henblik på at høre om din erfaring med Spiirs Services, kan du enten klikke ”afmeld” i mailen, eller lave indstillinger i Spiir App. Du kan også altid tilbagekalde dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale i Spiir Services, eller ved at trykke afmeld i sådanne mails.

 

 

 • Spiir henter oplysninger om dine bankkonti og -poster. Oplysningerne er nødvendige, for at appen og web-tjenesten fungerer optimalt.

 • Du skal give tilladelse til, at Spiir gemmer dit brugernavn og din kode til din mobilbank, og at Spiir henter dine kontooplysninger.

 • Hvis du ikke giver tilladelse til, at Spiir må hente disse oplysninger, er der funktioner i Spiirs tjenester, du ikke kan bruge.

3.2 Kontooplysninger via pengeinstitut

3.2.1 Data

Når du tilføjer en bankkonto hos Spiir via funktionen ”tilføj konti”, skal du angive dit brugernavn (som ofte er dit CPR-nr.) til din mobilbank samt din servicekode eller mobilbank-pinkode. I visse tilfælde kan dette – afhængigt af dit pengeinstitut være andre oplysninger – det er dog altid samme oplysninger, som kræves af dit pengeinstitut, for at kunne logge ind. 

Der hentes alene oplysninger om kontonavn, saldo og transaktioner.

3.2.2 Formål

Spiir beder om dit brugernavn (som evt. er dit CPR-nr.) og kode for at indhente oplysninger om dine konti, saldi og transaktioner hos din bank, så Spiir kan skabe overblik over dit forbrug og levere sine øvrige tjenester til dig. 

Angivelse af dit brugernavn til din mobilbank er således en betingelse for at gøre automatiseret brug af Spiirs kontooversigt, budgettjeneste, assistenttjeneste, quiztjeneste, Interne app betalinger og Spiir Treats.

Spiir indhenter dine oplysninger for at opfylde følgende formål:

 • Kontooversigt: Spiirs kontooversigt giver dig et komplet overblik over dit forbrug og dine transaktioner.
 • Budgettjeneste: Spiirs budgettjeneste giver dig adgang til at opstille forbrugsmål og giver dig overblik over dit forbrug i forhold til dit budget (kun Web).
 • Assistenttjeneste: Spiirs assistenttjeneste overvåger på dine vegne dit forbrug og dine transaktioner, så du til enhver tid er opdateret og har overblik over bevægelserne på dine konti. Du vil have mulighed for at tillade notifikationer, som giver dig besked, når der sker ændringer i dit forbrug.
 • Quiztjeneste: Spiirs quiztjeneste gør det muligt at teste din viden om dit eget forbrug.
 • Forbrugstjeneste: Spiirs forbrugstjeneste gør det muligt at kategorisere dine forbrugsposter.
 • Interne app betalinger: baseret på dine konti, som du har tilføjet, med dit samtykke, vil Spiir initiere betalinger til dine egne konti igennem appen.
 • Spiir Treats: På baggrund af dine oplysninger om dit forbrug, gør Spiirs Treats det muligt for dig, i visse tilfælde, at modtage orientering om særlige tilbud målrettet til dig. Dette forudsætter særskilt samtykke.
 • Benchmarking: Spiir anvender dine forbrugsoplysninger til at føre statistik og udføre benchmarking. Spiir sikrer, at der sker anonymisering af dine persondata, således at statistiske data ikke indeholder personlig information og dermed ikke kan spores tilbage til dig. Statistikken gør det muligt for dig som bruger af Spiir at sammenligne dit eget forbrug med en bestemt samfundsgruppe.

3.2.3 Hjemmel

Du kan give samtykke til, at Spiir må anvende dit brugernavn (CPR-nr.) eller andre loginoplysninger til din mobilbank, så Spiir herved kan indhente oplysninger om dine konti, dine saldi og dine transaktioner. (GDPR, art. 6, stk. 1, lit. a)

Ved dit samtykke bekræfter du, at Spiir må anvende dine kontooplysninger som beskrevet i pkt. 3.2.2.

3.2.4 Hvis du ikke afgiver samtykke

Hvis du ikke ønsker at afgive samtykke til, at Spiir må bruge dine kontooplysninger for at tilgå dine forbrugsdata, kan du ikke benytte dig af visse funktioner i Spiirs Services, herunder kontooversigt, forbrugsquiz, assistenttjeneste, budgettjeneste, Spiir Treats mv. Du kan dog eventuelt uploade dine oplysninger manuelt, se nedenfor.

 

 

 • På web-tjenesten kan du uploade dine transaktionsoplysninger manuelt.

 • Når du har uploadet dine transaktionsoplysninger på web-tjenesten, kan du både bruge appen og web-tjenesten - dog med visse begrænsninger.

3.3 Kontooplysninger – manuel upload – Kun Web

3.3.1 Data

Du kan via Web manuelt uploade dine transaktionsoplysninger til Spiir.

3.3.2 Formål

Når du har uploadet dine transaktionsoplysninger manuelt, har du mulighed for at anvende Spiirs forskellige tjenester. Ved manuel upload kan der være begrænsninger i tjenesterne:

 • Kontooversigt: Spiirs kontooversigt giver dig overblik over dit forbrug og dine transaktioner. 
 • Budgettjeneste: Spiirs budgettjeneste giver dig adgang til at opstille forbrugsmål, og giver dig overblik over dit forbrug i forhold til dit budget (Kun Web). 
 • Assistenttjeneste: Spiirs assistenttjeneste overvåger på dine vegne dit forbrug og dine transaktioner, så du til enhver tid er opdateret og har overblik over bevægelserne på dine konti. Du vil have mulighed for at tillade notifikationer, som giver dig besked, når der sker ændringer i dit forbrug. 
 • Quiztjeneste: Spiirs quiztjeneste gør det muligt at teste din viden om dit eget forbrug.
 • Forbrugstjeneste: Spiirs forbrugstjeneste gør det muligt at kategorisere dine forbrugsposter.
 • Interne app betalinger: baseret på dine konti som du har tilføjet, med dit samtykke, vil Spiir initiere betalinger til dine egne konti igennem appen.
 • Spiir Treats: På baggrund af dine oplysninger om dit forbrug, gør Spiirs Treats det muligt for dig, i visse tilfælde, at modtage orientering om særlige tilbud målrettet til dig. Dette forudsætter særskilt samtykke.
 • Benchmarking: Spiir anvender dine forbrugsoplysninger til at føre statistik og udføre benchmarking. Spiir sikrer, at der sker anonymisering af dine persondata, således at statistiske data ikke indeholder personlig information og dermed ikke kan spores tilbage til dig. Statistikken gør det muligt for dig som bruger af Spiir at sammenligne dit eget forbrug med en bestemt samfundsgruppe.

3.3.3 Hjemmel

Når du foretager manuel upload af dine kontooplysninger, skal du samtidig give samtykke til, at Spiir må anvende dine kontooplysninger i overensstemmelse med pkt. 3.3.2. (GDPR, art. 6, stk. 1, lit. a)

3.3.4 Hvis du ikke afgiver samtykke

Hvis du ikke, i forbindelse med manuelt upload, ønsker at afgive samtykke til, at Spiir må bruge dine kontooplysninger, kan du ikke benytte dig af visse funktioner i Spiirs Services, herunder kontooversigt, forbrugsquiz, assistenttjeneste, budgettjeneste, Spiir Treats mv.

 

 • Spiir kan med dit samtykke sende dig få gode, relevante og målrettede tilbud på varer eller tjenesteydelser. Tilbuddene kan blive sendt på baggrund af dine profiloplysninger eller overordnede forbrugsdata.

 • Spiir behandler nogle af dine oplysninger på et overordnet niveau for at kunne give dig gode tilbud.

 • Formålet med at behandle dine data i tilbudstjenesten er at kunne målrette tilbud til dig.

3.4 Spiir Treats og samarbejdspartnere

3.4.1 Generelle tilbud og tjenester

3.4.1.1. Generelt

Når du bruger Spiir Services har du mulighed for at benytte dig af udvalgte tilbud fra vores samarbejdspartnere. Disse tilbud vil være generelt tilgængelige for alle Brugere af Spiir, idet visse tilbud dog alene er tilgængelige i bestemte lande.

Spiir og vores samarbejdspartnere tilbyder forskellige tjenester til dig. Spiir vil behandle din persondata alt afhængigt af hvilke tjenester du benytter. Dette kan fx være din adresse, dit telefonnummer, antal personer i din husstand, alder og køn, ligesom det kan være andre oplysninger. Spiir indsamler alene disse oplysninger, hvis du oplyser dem over for Spiir, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

3.4.1.2 Data

Hvis du benytter et generelt tilbud og/eller tjenester fra en af vores samarbejdspartnere via Spiir, bekræfter vi over for samarbejdspartneren, at du er bruger af Spiir, ved at medsende et unikt pseudonym, der alene er koblet til samarbejdspartneren. 

3.4.1.3 Formål og hjemmel

Formålet med at videresende et pseudonym til vores samarbejdspartner er at sikre, at du er bruger i Spiir og dermed lever op til tilbuddets betingelser (GDPR art. 6, stk. 1, lit. b), samt at sikre mulighed for korrekt afregning mellem Spiir og samarbejdspartneren (GDPR art. 6, stk. 1, lit. f). 

3.4.2 Målrettede tilbud

3.4.2.1 Generelt

Med dit samtykke, kan Spiir på Web, i App, gennem e-mail eller push-beskeder give dig relevante og målrettede tilbud baseret på dine forbrugsoplysninger og eventuelt din lokation. 

Spiir giver ikke tilbudsgivere adgang til dine oplysninger, udover gennem fremsendelse af unikt pseudonym, at bekræfte at du er bruger af Spiir. Hvis Spiir måtte ønske at sende yderligere oplysninger til tilbudsgivere, spørges du til specifikt og særskilt samtykke vedrørende dette. 

3.4.2.2 Data

Giver du samtykke til, at Spiir må anvende dine oplysninger til brug for Spiirs Treats, behandler Spiir følgende data:

 • E-mailadresse eller tekniske id på din mobile enhed 
 • Profiloplysninger (personlig information)
 • Forbrugsdata 
 • Lokationsoplysninger
 • Unikt ID

 

3.4.2.3 Formål og hjemmel

Formålet med at behandle dine profiloplysninger og dine oplysninger om forbrug, er at kunne målrette tilbud til dig. (GDPR art. 6. stk. 1, lit. a). Brugen af dine lokationsoplysninger til brug for målretning af tilbud til dig, sker kun med dit særskilte samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, lit. a). Oplysning om dine e-mailadresse eller teknisk id på din mobile enhed, anvendes for at kunne sende de målrettede tilbud til dig (GDPR art. 6, stk. 1, lit. a).  

Formålet med at videresende et unikt ID (pseudonym) til vores samarbejdspartner er, at sikre at du er bruger i Spiir og dermed lever op til tilbuddets betingelser. (GDPR art. 6, stk. 1, lit. b), samt at sikre mulighed for korrekt afregning mellem Spiir og samarbejdspartneren (GDPR art. 6, stk. 1, lit. b). 

3.4.2.4 Hvis du ikke afgiver samtykke

Hvis du ikke ønsker at give samtykke til, at Spiir må behandle dine profiloplysninger og dine oplysninger om dit forbrug, kan du ikke gøre brug af Spiirs målrettede tilbud. Hvis du ikke giver Spiir samtykke til at sende sådanne tilbud til enten din e-mailadresse eller som push-beskeder på din mobile enhed, kan du heller ikke gøre brug af Spiirs målrettede tilbud. 

Hvis du ikke giver Spiir samtykke til at anvende dine lokationsoplysninger med henblik på målretning af tilbud til dig, vil du ikke modtage tilbud, som er baseret på din lokation, men i stedet generelle tilbud baseret på din brugerprofil og dine forbrugsoplysninger. 

Hvis du ikke ønsker at afgive relevante samtykker, og derfor ikke kan anvende Spiirs målrettede tilbud, kan du i stedet gøre brug af tilbuddene, ved selv at finde dem i Spiir App.

 

 • Du kan bruge Spiirs bilagstjeneste til at gemme kvitteringer og bilag og knytte dem til dine poster.

 • Spiir behandler dine bilag og kvitteringer, og de oplysninger, som fremgår af dem.

 • Behandlingen er nødvendig for, at Spiir kan levere bilagstjenesten til dig.

3.5 Bilagstjeneste

3.5.1 Generelt

Du kan via Web og App uploade elektroniske kopier af dine bilag og kvitteringer. 

Spiir gemmer disse, så du altid kan genfinde kvitteringer og bilag og gør så vidt muligt dine bilag og kvitteringer søgbare. 

Du kan knytte bilag og kvitteringer til bestemte transaktioner for at give dig selv et bedre overblik.

3.5.2 Data

I Bilagstjenesten behandles den elektroniske kopi af dit bilag eller kvittering. 

Når bilaget eller kvitteringen gøres søgbar, behandles data, som fremgår af bilaget eller kvitteringen. 

3.5.3 Formål

Formålet med behandlingen er, at du kan genfinde dine bilag og kvitteringer samt knytte disse til betalingstransaktioner.

3.5.4 Hjemmel

Behandlingen er nødvendig for, at Spiir kan levere sin bilagstjeneste. (GDPR art. 6, stk. 1, lit. b)

 

 • Spiir registrerer en række tekniske oplysninger, når du anvender Spiirs tjenester.

 • Formålet med indsamlingen er at optimere Spiirs tjenester og kunne spore eventuelt misbrug.

3.6 Tekniske oplysninger

3.6.1 Generelt

Spiir registrerer en række tekniske oplysninger, når du anvender Spiirs Services.

3.6.2 Data

Spiir registrerer din IP-adresse, operativsystem og device informationer, når du anvender Spiirs Services og tillige browseroplysninger og -indstillinger, når du anvender Web, ligesom Spiir registrerer hvordan du anvender Spiirs Services.

3.6.3 Formål

Spiir indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af sine Services og tjenester, samt for at anvendes disse oplysninger til brug for markedsføring. 

Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browserinformationer, for at Spiir kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af sine Services.

3.6.4 Hjemmel

Spiir har en legitim interesse i at indhente dine tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere sine Services og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services. (GDPR art. 6, stk. 1, lit. f)

Tilsvarende er Spiirs anvendelse af oplysninger om brugen af Spiir til brug for markedsføring en legitim interesse (GDPR art. 6, stk. 1, lit. f)

 

 • Spiir anvender cookies og andre tekniske foranstaltninger på Spiirs tjenester.

 • Cookies og lignende bliver brugt til forskellige formål. Nogle er nødvendige, andre hjælper med at huske dine præferencer, og andre til analyse. Enkelte bliver brugt til markedsføringsformål.

 • Du kan altid slette eller blokere cookies, men brugen af Spiirs tjenester bliver besværliggjort af det.

3.7 Cookies m.v.

3.7.1 Generelt

Ved at bruge Spiirs Services accepterer du, at Spiir anvender cookies, såkaldte widgets på Web og såkaldte tracking identifiers på App til forskellige formål. 

Du kan læse mere om Spiirs brug af cookies, widgets og tracking identifiers her.

3.7.2 Formål

De cookies mv., som Spiir anvender på sine Services, har forskellige formål.

På Web:

 • Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at du kan bruge Web, fx huskes, at du er logget ind på hele Web.
 • Præference cookies. Dette er cookies, som husker dine indstillinger, fx kan dit login huskes, hvis du har bedt om dette. 
 • Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Web anvendes. 
 • Widgets. På Web anvendes såkaldte widgets fra Facebook og Twitter, således at Spiir kan vise de seneste aktiviteter om Spiir fra Facebook og/eller Twitter. Hvis du er logget ind på Facebook eller Twitter, er oversigten personlig. 

 

I App:

 • Nødvendige tracking identifiers. Disse anvendes for at kunne skelne mellem forskellige mobile enheder og for at kunne sende push-beskeder. 
 • Analyse tracking identifiers. Disse anvendes for at analysere, hvordan App anvendes og for at optimere App. 
 • Markedsføring tracking identifiers. Disse anvendes for at måle og forbedre effekten af Spiirs markedsføring for Spiirs Services.

3.7.3 Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Spiir må anvende cookies på Web. I din browser kan du slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan du gør dette afhænger af, hvilken browser du anvender. Hvis du bruger mere end én internetbrowser, skal du slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. Du kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

3.7.4 Hvis du ikke accepterer cookies m.v.

Hvis du ikke accepterer, at der på Spiir Web anvendes cookies m.v., kan du enten vælge at ophøre med at bruge Spiir, eller du kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at du ikke kan benytte dig af visse funktioner på Web.

I App er det ikke muligt at slette eller fravælge brug af tracking identifiers. Du skal derfor afinstallere appen og ikke benytte dig af denne, hvis du ikke accepterer brug af tracking identifiers.

 

 • Hvis Spiir skal yde support til dig, kan Spiir behandle persondata for bedre at kunne hjælpe dig.

 • Spiirs support kan kun få adgang til dine transaktionsoplysninger hvis du giver særskilt samtykke til dette. Samtykket kan altid tilbagekaldes og udløber automatisk efter 7 dage.

3.8 Support

3.8.1 Generelt

På baggrund af din henvendelse yder Spiir support i forbindelse med din brug af Spiirs Services. 

I sammenhæng med support kan Spiir tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende dig, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang. Spiir vil dog alene tilgå dine transaktionsoplysninger med dit forudgående samtykke.

3.8.2 Data

Når du kontakter Spiir support, så kan Spiirs medarbejdere tilgå begrænsede data om din bruger:

 • Din e-mailadresse
 • Navne på de banker og konti, du har tilføjet til Spiir
 • Oplysninger om hvilke features i Spiir, du bruger og i hvilket omfang
 • Logs over hændelser, såsom hvornår du har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af Spiirs Services mv.

Spiirs medarbejdere kan ikke tilgå dine detaljerede data, såsom saldi på dine konti, dine transaktionsoplysninger og dine bilag, medmindre du giver et særligt samtykke.

3.8.3 Formål

Formålet med at Spiir tilgår dine oplysninger, er at yde support og løse eventuelle udfordringer, du måtte have med brugen af Spiirs Services.  

3.8.4 Hjemmel

Spiir tilgår dine oplysninger i forbindelse med support for at opfylde dit ønske om assistance. (GDPR art. 6, stk. 1, lit. a). 

Spiir tilgår alene dine detaljerede data i forbindelse med support, hvis du på Spiirs eller egen opfordring giver et særskilt samtykke dertil. (GDPR art. 6, stk. 1, lit. a)

3.8.5 Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Spiir må tilgå dine detaljerede data. Spiirs support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support. Dit samtykke udløber automatisk efter 7 dage.

3.8.6 Hvis du ikke afgiver samtykke

Hvis du ikke afgiver samtykke til, at Spiir i forbindelse med support kan tilgå dine detaljerede data, kan der være forhold, som Spiir ikke kan yde support til.

 

 • Spiir videregiver kun dine persondata med din accept, eller hvor det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav.

 • Du kan give lov til at andre, fx dine ægtefælle eller partner kan se dine oplysninger i Spiir. Du kan altid ændre dette igen.

4. Modtagere/videregivelse af data

4.1 De personoplysninger, som Spiir kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden din accept, medmindre Spiir er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Spiir kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende, eller som anført i disse betingelser.  

4.2 Du har mulighed for at give andre brugere af Spiir adgang til at se dine oplysninger i Spiir. Det kan fx være en ægtefælle eller partner. Hvis du vælger dette, accepterer du samtidig, at Spiir, for at opfylde denne aftale med dig, må videregive dine oplysninger til den pågældende. Du kan altid selv ændre dette på Web og i App. 

4.3 Hvis du anvender et tilbud via Spiir Treats og/eller tjenester fra vores samarbejdspartnere, videregives et unikt ID (pseudonym) til tilbudsgiver. 

 

 • Spiir opbevarer dine personoplysninger, så længe du er bruger af Spiirs tjenester. Hvis det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav, opbevares persondata dog længere tid.

 • Spiir kan anonymisere dine oplysninger i stedet for at slette dem.

5. Opbevaringsperiode

5.1 Spiir opbevarer dine persondata, indtil du sletter din bruger hos Spiir. Spiir kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Spiirs retlige interesser.

5.2 I visse tilfælde vil Spiir i stedet for at slette dine persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til dig.

 

 • Du har en række rettigheder, når Spiir behandler dine persondata.

 • Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Spiir har om dig.

 • Du har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger.

 • Du har ret til at få slettet dine oplysninger i nogle tilfælde, og du kan altid slette din profil.

 • Du har ret til såkaldt dataportabilitet.

 • Du kan altid gøre indsigelse mod Spiirs behandling af dine persondata.

 • Du har altid ret til at gøre indsigelse mod Spiirs brug af dine persondata til direkte markedsføring.

6. Persondatarettigheder

6.1 Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Spiir behandler om dig, til hvilket formål, hvorfra Spiir har dine personoplysninger, samt hvem der modtager dine personoplysninger. 

6.2 Du har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Spiir måtte behandle om dig. Du kan via din personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. Spiir hører gerne fra dig, hvis vi skal hjælpe med at rette dine oplysninger.

6.3 Du har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Spiir måtte behandle om dig. Hvis du ikke længere ønsker at anvende Spiirs Service, kan du til enhver tid slette din personlige profil via Web eller via App. Alle de data, der er registreret under din profil, vil herefter blive slettet eller anonymiseret og vil ikke kunne genskabes.

6.4 Du har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som du selv har givet til Spiir til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format. Du kan via Web altid selv hente dine persondata. 

6.5 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Spiirs behandling af dine personoplysninger grundet dine særlige forhold. 

6.6 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Spiirs eventuelle brug af dine persondata til brug for direkte markedsføring. Spiir vil i så fald ophøre med sådan brug.

 

 • Spiir anvender databehandlere i lande udenfor EU

7. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU

7.1 Spiir anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.

Slack Technologies, Inc. Standard Contractual Clauses (SCC)
The Rocket Science Group LLC. Standard Contractual Clauses (SCC)
SendGrid, Inc. Standard Contractual Clauses (SCC)
Google, Inc. Standard Contractual Clauses (SCC)
Branch Metrics, Inc. Standard Contractual Clauses (SCC)
Help Scout, Inc. Standard Contractual Clauses (SCC)
Facebook, Inc. Standard Contractual Clauses (SCC)

7.2 Spiir kan henvise til, hvor du skaffer en kopi af de pågældende overførselsgrundlag ved henvendelse.

 

 • Spiir behandler dine data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til dig.

8. Fortrolighed

8.1 Spiir behandler altid dine persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Spiir har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til dig kan Spiirs medarbejdere med dit samtykke tilgå dine transaktionsdata. Samtlige af Spiirs medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

 

 • Du kan altid tilbagekalde alle eller nogle af dine samtykker til Spiir.

9. Tilbagekaldelse af samtykke

9.1 Du kan til enhver tid tilbagekalde dine samtykker på Web eller i App ved at slette din profil hos Spiir eller ved at rette henvendelse til Spiir. 

9.2 Hvis du tilbagekalder et eller flere af dine samtykker, har du eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende Spiirs Services.

 

 • Spiir kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik. Du vil blive orienteret om eventuelle ændringer.

10. Ændringer af politikken

10.1 Spiir forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Spiirs Service. 

10.2 Spiir orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til dig på den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din profil, som en besked i App eller via push-besked.

 

 • Hvis du har spørgsmål til Spiirs behandling af dine persondata, kan du altid rette henvendelse til dpo@spiir.dk.

11. Databeskyttelsesrådgiver

11.1 Spiir har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver Spiir vedrørende behandling af persondata og kan vejlede dig om, hvordan du kan udøve dine rettigheder. Du kan kontakte Spiirs databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til Spiir A/S, Att.: DPO, Mejlgade 48b 2. th., 8000 Aarhus C eller dpo@spiir.dk.

11.2 Har du spørgsmål til persondatapolitikken eller Spiirs behandling af din persondata, kan du kontakte Spiirs databeskyttelsesrådgiver.

 

 • Hvis du vil klage over Spiirs persondatabehandling, kan det ske til Spiir eller Datatilsynet.

12. Klageadgang

12.1 Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata, hører vi meget gerne fra dig. Spiirs kontaktoplysninger findes i pkt. 11.1. Du har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark eller www.datatilsynet.dk, eller din nationale kompetente myndighed.

 

 • Persondatapolitikken er senest opdateret i juni 2021.

13. Version

13.1 Denne persondatapolitik er opdateret i juni 2021.