Brugerbetingelser

Denne kolonne er en lynguide til Spiirs betingelser. Guiden er ikke en del af selve betingelserne

Sidst opdateret juni 2021


 

 • Brugerbetingelserne gælder for alle Spiirs tjenester (Web og App). For at benytte Spiirs tjenester skal du acceptere brugerbetingelserne.

 • Du skal være over 13 år gammel for at anvende Spiirs tjenester.

1. Generelt

1.1 Spiir (spiir.dk) er en online forbrugerservice, der ejes og drives af Spiir A/S, CVR nr. 33509006, med hjemsted i Artillerivej 86, st. tv. 2300, København, Danmark.

1.2 Brugerbetingelserne gælder for alle Spiirs tjenester, herunder såvel webtjenesten Spiir (herefter benævnt ”Web”) som Spiirs app (herefter benævnt ”App”) (samlet betegnet ”Service”).

1.3 Det er en betingelse for brugen af Spiirs Service, at du accepterer brugerbetingelserne. I modsat fald kan du desværre ikke anvende Spiirs Service.

1.4 Spiirs Service må kun anvendes af privatpersoner, som er 13 år gamle eller ældre.

1.5 For information om, hvorledes Spiir behandler dine personoplysninger, henvises til Spiirs persondatapolitik.

 

 

 • Din brugerprofil er personlig
 • Du kan oplyse Spiir om flere oplysninger for at få størst muligt udbytte.

 • Din adgangskode er personlig og fortrolig.

2. Oprettelse af profil

2.1 For at anvende Spiirs Service skal du oprette en profil. Oprettelse af en profil kræver, at du angiver din e-mailadresse samt en adgangskode. Den profil, du opretter, er til din egen personlige brug.

2.2 For at få fuldt udbytte af alle funktioner i Spiir kan du oplyse en række yderligere oplysninger om dig selv, som fx postnummer, antal personer i din husstand, alder og køn m.fl.

2.3 Ved oprettelse af en profil hos Spiir skal du indtaste en personlig adgangskode, som til enhver tid skal behandles fortroligt. Du må aldrig gøre din adgangskode tilgængelig for andre.

 

3. Sikkerhed

 

 • Spiir opfylder strenge sikkerhedskrav.

3.1 Vores sikkerhed

 

 

Spiir overholder til enhver tid minimum følgende sikkerhedskrav:

 • Al data, der kommunikeres frem og tilbage imellem Spiir og din enhed, er krypteret. Det er derfor ikke muligt for udefrakommende at tilgå indholdet af datastrømmen imellem dig og Spiir.
 • Spiirs personale tilgår aldrig dine specifikke transaktionsoplysninger uden dit samtykke. Dette kan fx være, hvis du har brug for support.
 • Kun enkelte autoriserede medarbejdere hos Spiir har til brug for sikring af datakvalitet og fejlfinding adgang til produktionsdata uden samtykke.
 • Alle medarbejdere i Spiir baggrundstjekkes før ansættelse.
 • Spiir tager løbende back-up af alle data i Spiir.
 • Spiir anvender logning og registrerer bl.a., fra hvilke ip-adresser din profil tilgås, ligesom vi registrerer eventuelle fejlslagne forsøg på at logge på din profil.
 • Spiir anvender tredjeparts scanning af den af Spiir driftede del af Spiirs Service. Spiir anvender et eksternt sikkerhedsfirma, som dagligt scanner Spiirs Service for eventuelle brister i sikkerheden. Hvis sikkerhedsfirmaet finder alvorlige sikkerhedsbrister, vil Spiir blive gjort opmærksom på disse og efterfølgende have en kort udbedringstid.

 

 

 • Du bør have høj sikkerhed, når du bruger Spiir.

 • Hvis du oplever eller mistænker misbrug, skal du straks kontakte Spiir, fx på support@spiir.dk.

3.2 Din sikkerhed

 

 

3.2.1 Du er selv ansvarlig for hemmeligholdelse af din adgangskode.

 I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug af din adgangskode skal du straks meddele Spiir herom ved at rette henvendelse til ovenstående adresse eller kontakte os på support@spiir.dk. Hvis Spiir mistænker misbrug af din profil, kan vi altid spærre din profil. Spiir er i disse situationer uden ansvar over for dig eller tredjemand.

3.2.2 Spiir anbefaler, at du som bruger opretholder en høj sikkerhedsstandard. Du bør:

 • Sørge for, at din adgangskode altid er tilpas sikker. Herunder bør koden indeholde specialtegn.
 • Altid sørge for at logge ud, når du er færdig med at bruge Spiirs Web, særligt hvis du har anvendt en offentlig computer.
 • Oprette en PIN-kode til App, og om muligt anvende en avanceret login-funktion, fx ’touch-ID’ (fingeraftryksgenkendelse), eller ’face-ID’ (ansigtsgenkendelse)  
 • Du bør aldrig give andre adgang til din kode.

 

 

 • Hvis du ønsker det, kan Spiir indhente forskellige oplysninger fra dit pengeinstitut

4. Indsamling af data fra pengeinstitutter

4.1 Med dit eksplicitte samtykke kan Spiir til brug for din anvendelse af Spiirs Service indhente oplysninger fra dit pengeinstitut om dine transaktioner. Der indhentes alene oplysninger om konto-navn, saldo og transaktioner. Se også Spiirs persondatapolitik.

4.2 Spiir kan indhente data fra de fleste pengeinstitutter, men kan ikke garantere, at dette kan lade sig gøre i forhold til alle pengeinstitutter.

 

5. Kommunikation mellem Spiir og bruger

 

 • Spiir kan løbende orientere dig om vigtige informationer.

5.1 Nødvendige henvendelser

5.1.1 Spiir kan løbende orientere dig om vigtige informationer fx om ændringer af disse betingelser via den e-mailadresse, du angiver i forbindelse med oprettelse af din profil, via beskeder i App eller via push-beskeder.

 

 

 • Du kan selv vælge, om du vil have forskellige andre henvendelser fra Spiir.

5.2 Frivillige henvendelser

5.2.1 Du kan i App og på Web til- og fravælge, hvilke typer af frivillige henvendelser du ønsker at modtage fra Spiir. Spiirs henvendelser kan være baseret på oplysninger om dit forbrug. Du kan se mere om, hvordan Spiir håndterer dine persondata i Spiirs persondatapolitik.

5.2.2 Spiir sender dig løbende beskeder omkring din økonomi, medmindre du fravælger dette. Sådanne beskeder kan være forbrugsoversigter, status vedrørende dine forbrugsmål og lignende.

5.2.3 Med dit samtykke kan Spiir sende nyhedsbreve til din e-mailadresse.

5.2.4 Spiir sender orientering om ny funktionalitet og andet materiale vedrørende Spiir til din e-mailadresse, via beskeder i Spiir App og/eller push-beskeder, forudsat du har givet dit samtykke til dette.

5.2.5 Spiir kan bede om dine erfaringer med brugen af Spiir via henvendelse til din e-mailadresse, via beskeder i Spiir App og/eller via push-beskeder, med mindre at du fravælger dette. I det omfang sådan henvendelse i væsentligt omfang indeholder markedsføring, vil du blive anmodet om samtykke forinden.

5.2.6 Med dit samtykke kan Spiir i App sende dig oplysninger om særlige tilbud, som Spiir kan give sine brugere mulighed for at anvende. Sådanne tilbud kan være baseret på oplysninger om dit forbrug.

 

 

 • Spiir ejer alle rettigheder til sin hjemmeside og App og alt materiale i disse.

 • Dine oplysninger tilhører dig, men Spiir kan bruge dem for at levere sine ydelser til dig.

 • Du får lov til at bruge Web og/eller App.

 • Du må gerne kopiere og vise materiale fra Spiir, hvis du oplyser, at det er fra Spiir.

6. Rettigheder

6.1 Spiir har samtlige rettigheder til sine Services, herunder Web, App, Spiirs blog og alt øvrigt materiale på Spiirs platforme. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ophavsrettigheder, ejendomsret og varemærkerettigheder til Spiirs Service.

6.2 Du bevarer rettighederne til materiale, du lægger op på Spiirs Services, men giver Spiir en ikke-eksklusiv brugsret til dette materiale, således at Spiir kan levere sine Services til dig.

6.3 Som bruger får du en ikke-eksklusiv brugsret til Spiirs Service, herunder til Web og/eller App. Spiir kan til enhver tid tilbagekalde denne brugsret. 

6.4 Du må som bruger gerne kopiere, distribuere og vise materiale fra Web eller App, forudsat du krediterer Spiir med navn. Dette omfatter ikke kopiering af Web og App.

 

 

 • Der kan forekomme fejl, mangler og driftsforstyrrelser på Spiir, men Spiir forsøger at rette disse snarest.

 • Når Spiir opdaterer Spiir.dk og App, kan du opleve, at ikke alle funktioner er tilgængelige. Spiir vil normalt oplyse dig om dette på forhånd.

 • Spiir har ikke noget ansvar overfor dig i tilfælde af fejl, mangler og driftsforstyrrelser.

7. Drift m.v.

7.1 Spiir søger til enhver tid at undgå fejl, mangler og driftsforstyrrelser på Web og App, men dette kan forekomme. Spiir modtager gerne orientering om sådanne forhold og vil til enhver tid søge at afhjælpe sådanne snarest belejligt.

7.2 Spiir foretager løbende vedligehold og opdateringer af såvel Web som App. I forbindelse med vedligehold kan visse eller alle funktioner blive midlertidigt utilgængelige. I forbindelse med opdateringer kan en eller flere funktioner blive fjernet fra Spiirs Service.

7.3 Spiir vil, i det omfang det er muligt, oplyse om forventede driftsforstyrrelser på forhånd, ligesom brugerne vil blive orienteret om eventuel fjernelse af funktioner, men er ikke forpligtet til dette.

7.4 Spiir er ingenlunde ansvarlig over for sine brugere i tilfælde af fejl, mangler, driftsforstyrrelser eller fjernelse af funktionalitet.

 

 

 • Du kan altid slette din profil hos Spiir.

 • Spiir kan også altid suspendere eller opsige din brug af Spiirs Services og eventuelt slette din brugerprofil, fx hvis du misbruger Spiir. Spiir vil forsøge at kontakte dig i sådant tilfælde.

 • Når din brugerprofil slettes, bliver alle dine data slettet permanent og kan ikke genskabes.

8. Ophør

8.1 Hvis du er uenig i brugerbetingelserne eller af anden årsag ikke længere ønsker at anvende Spiir, kan du til enhver tid slette din profil.

8.2 Spiir kan til enhver tid og uden varsel suspendere eller opsige din aftale om brug af Spiirs Service og eventuelt slette din brugerprofil, f.eks. i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd, forsøg på misbrug af andres konti, forsøg på at få adgang til andres data eller anden ulovlig eller uanstændig opførsel. Såfremt Spiir suspenderer eller opsiger din aftale om brug af Spiir, vil Spiir rette henvendelse til dig via App eller den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din profil hos Spiir.

8.3 Ved sletning af din brugerprofil slettes eller anonymiseres alle de data, der er registreret på din brugerprofil i Spiir permanent og kan ikke genskabes. Du kan ikke rette nogen former for krav mod Spiir, såfremt din konto slettes.

 

 

 • Du kan altid tilbagekalde de samtykker, du har givet til Spiir.

 • Tilbagekalder du et samtykke, kan visse af Spiirs funktioner muligvis ikke anvendes.

9. Tilbagekaldelse af samtykke

9.1 Du kan til enhver tid tilbagekalde et eller flere af de samtykker, du har afgivet over for Spiir. Dette kan f.eks. være vedrørende markedsføringsmails, hentning af dine kontooplysninger eller lign. Tilbagekaldelse kan ske på Web eller i App, ligesom du kan tilbagekalde samtykke ved at kontakte support@spiir.dk.

9.2 Såfremt du tilbagekalder et eller flere af dine samtykker, vil du stadig have adgang til din brugerprofil på Web og i App, men visse funktioner vil dog eventuelt ikke være anvendelige.

 

 

 • Spiir er ikke ansvarlig for din brug af Spiirs Service.

 • Spiir er ikke ansvarlig, hvis du indgår aftale med tredjemand på baggrund af tilbud, du har modtaget via Spiir.

 • Spiir er ikke ansvarlig, hvis der måtte ske noget helt uforudset.

10. Ansvar

10.1 Spiir kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for din brug af Web og App, herunder, men ikke begrænset til, handlinger eller undladelser, som foretages på baggrund af oplysninger fra Web eller App. Din brug af Web og App samt brug af den information, du kommer i besiddelse af ved brug af Web og App, er til enhver tid på eget ansvar og for egen risiko.

10.2 I de tilfælde, hvor Spiir giver mulighed for, at brugerne får særlige tilbud fra tredjemand, kan Spiir ikke gøres ansvarlig for eventuelle aftaler indgået af brugeren med tredjemand. Dette er alene et forhold mellem brugeren og sådan tredjemand.

10.3 Spiir er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, skade eller tab i tilfælde af force majeure, hvortil henregnes bl.a. virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som Spiir ikke rimeligvis kunne forudse eller undgå.

10.4 Såfremt Spiir uanset ovenstående måtte blive erstatningsansvarlig, kan Spiirs samlede erstatningsansvar over for en bruger aldrig overstige et beløb svarende til, hvad brugeren måtte have betalt til Spiir for brugen af Spiirs Service inden for de seneste 12 måneder forud for kravets opståen og aldrig mere end DKK 50.000.

 

 

 • Spiir kan altid ændre disse betingelser. Spiir vil i så fald forsøge at kontakte dig. Hvis du ikke accepterer de ændrede betingelser, kan du ikke længere bruge Spiir.

11. Ændringer

11.1 Spiir kan til enhver tid og uden varsel ændre disse brugerbetingelser. Den seneste version findes altid på Web og i App. Du orienteres om ændringer af betingelserne via den e-mailadresse, du har oplyst i din brugerprofil hos Spiir, som en besked i Spiir App eller via push-meddelelse i App. Såfremt du ikke accepterer de ændrede betingelser, kan du ikke længere benytte Web eller App, og Spiir er berettiget til at slette din profil.

 

 

 • Betingelserne er senest opdateret i juni 2021.

12. Version

12.1 Disse betingelser er senest opdateret i juni 2021 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Betingelserne er gældende, indtil nye betingelser udsendes.

 

“Spiir er en sund øvelse for stort set alle”